Pakalpojumi un IT ārpakalpojumi

Lielākajai daļai uzņēmumu IT nav to darbības pamatvirziens un pēc būtības tie tiek nodrošināti ar pakalpojumiem, kas apmierina pamatdarbības prasības. Šādos apstākļos aktuāla ir IT funkciju nodošana specializētiem IT uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ārpakalpojumu sniegšanu.

 

Pamatdarbībā neiekļauto IT funkciju īstenošana, izmantojot ārpakalpojumus, ļauj panākt zemākas IT izmaksas, vienlaikus palielinot vispārējo drošību. Līdzīgi rezultāti tiek sasniegti pateicoties:

 

  • IT procesu caurskatāmības uzlabošanai;
  • ar IT saistīto risku mazināšanai;
  • sniegto pakalpojumu kvalitātes līmenim, ko garantē nolīgumi (SLA, pakalpojumu katalogi);
  • iespējai izvēlēties paraugprakses un labākos pakalpojumu sniedzējus;
  • faktam, ka nav netiešo izdevumu sava IT dienesta personāla uzturēšanai un iekšējam infrastruktūras risinājumu atbalstam.

 

Uzņēmumam „Krikunovs un Uzņēmējdarbības sistēmas partneri” ir bagāta pieredze gan atsevišķu IT funkciju un galveno speciālistu aizvietošanā uz nomas tiesībām, gan visu IT dienestu un korporatīvo aparatūras infrastruktūru ārpakalpojumu sniegšanā. Mēs esam gatavi palīdzēt noteikt saprātīgu ārpakalpojumu līmeni un sniegt attiecīgos pakalpojumus šādos virzienos:

 

  • IT dienesta personāla ārpakalpojumi;
  • Tehnoloģiskās infrastruktūras ārpakalpojumi;
  • Uzņēmējdarbības lietojumprogrammu atbalsta ārpakalpojumi;
  • Zvanu centru izveidošana.