IT konsultācijas

Informācijas tehnoloģijas mūsdienu pasaulē – tā ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Uzņēmumu informatizācijas līmenis gandrīz vienmēr tieši vai netieši ietekmē to konkurētspēju.

 

Uzņēmējdarbības attīstības laikā bieži vien rodas situācija, kad IT infrastruktūra nav spējīga atbalstīt uzņēmuma izaugsmi kopumā, tādejādi kļūstot par „visvājāko posmu”. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi savlaicīgi modernizēt IT tādā veidā, lai tiktu ņemta vērā uzņēmējdarbības potenciālā izaugsme.

 

Korporatīvo sistēmu iespēju atbilstība uzņēmuma specifikai un vajadzībām spēs nodrošināt IT attīstībā ieguldīto investīciju atdevi.

 

Vai sasniegtais automatizācijas līmenis atbilst uzņēmējdarbības vajadzībām?

Vai IT vadības struktūra ir efektīva?

Cik optimāla ir IT struktūra un investīciju apjoms?

Kuri no iespējamiem IT risinājumiem ir atbilstošāki uzņēmuma uzdevumiem?  

 

Uzņēmuma „Krikunovs un Uzņēmējdarbības sistēmas partneri” palīdzēs jums atbildēt uz šiem un citiem jautājumiem, kas ļaus izvairīties no daudzām kļūdām, veidojot konkurētspējīgu un spēcīgu jūsu uzņēmējdarbības faktiskajām vajadzībām atbilstošu IT dienestu.