Rūpniecība un transports

Viens no svarīgākajiem mūsu uzņēmuma attīstības stratēģiskajiem virzieniem ir pakalpojumu sniegšana transporta, mašīnbūves un metalurģijas uzņēmumiem.

 

Mūsu risinājumi galvenokārt ir orientēti uz uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanu, kontroles un vadības procesu pilnveidošanu, attiecīgi arī uz uzņēmuma finanšu rādītāju paaugstināšanu.

 

Apzinoties industriālās specializācijas svarīgumu, mēs aktīvi attīstām nozares ekspertīzi un nodrošinām kritiski svarīgu uzdevumu, kas radušies uzņēmumiem, risinājumus.

 

Transporta un kravas pārvadājumu nozares saskaras ar tirgus apstākļiem, kas kļūst arvien sarežģītāki. Nākamajā ekonomiskā attīstības posmā šajās nozarēs ir gaidāmas ievērojamas pārmaiņas.

 

Mūsdienās aktuālāks nekā jebkad agrāk ir jautājums par izmaksu samazināšanu. Vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīga savstarpējo attiecību ar klientiem efektivitātes uzlabošana. Vēl svarīgāk ir nodrošināt konsolidāciju un partnerību visos ķēdes posmos. Vitāli nepieciešama aktīvu un fondu pārvaldības efektivitātes uzlabošana.