Finanses

Ekonomisko klimatu pašreizējā finanšu sektorā raksturo klientu prasību paaugstināšanās un spēcīga konkurence. Ekonomiskās izaugsmes rezultātā notiek finanšu tirgus izmaiņas, papildus sarežģītajām darījumu operācijām piedāvājot daudzus citus pakalpojumus. Nodrošināt peļņas pieaugumu kļūst arvien grūtāk.

 

Ekonomiskās izaugsmes un jaunu komunikācijas un informācijas tehnoloģiju spiediena ietekmē mainās finanšu institūtu tradicionālā loma. Banku, apdrošināšanas un investīciju uzņēmumu darbībā pirmajā vietā izvirzās stratēģiskā vadība un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.